top of page

Håbet lever: Eksperthøring om endometriose på vej


I begyndelsen af marts var jeg på udflugt til Christiansborg. Men ikke af sådan en slags med madpakker og rundvisning. Jeg var sammen med Ulrik Bak Kirk på besøg i Folketingets Sundhedsudvalg, hvor vi havde foretræde om endometriose. Det er så vigtigt, vi får gjort noget nu. Lige nu er der ikke et system, der redder en endometriosepatient. Tværtimod. Vi får lov at gå alt for lang tid med en sygdom, som i den periode får lov at angribe os og gøre os mere syge, end vi havde behøvet. Derfor var mit og Ulriks håb, at vi kunne råbe politikerne op med vores foretræde. Og der er i hvert fald sket gode ting siden, vi besøgte Borgen. “I sundhedsudvalget har vi siden drøftet, hvordan vi skulle løfte sagen videre. I første omgang blev der nedsat et underudvalg med Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti og mig selv, hvor vi så på, hvilke muligheder der er for, at vi som politikere kan blive klogere på emnet, og derfor er der nu lavet en eksperthøring,” sådan forklarer Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet om det foreløbige resultat af foretrædet i marts.

Det er så uendeligt vigtigt for den store mængde af kvinder, der er ramt af den hæslige kroniske sygdom. Det er vigtigt for, at de kan leve et værdigt liv på trods af sygdommen. At de kan få en familie, at de kan opretholde et socialt liv, at de kan fortsætte med at være en del af arbejdslivet. Men det er så sandelig også vigtigt for dem, der står omkring dem. Kærester, forældre, børn, søskende, venner og veninder. For endometriose er en sygdom, der koster på alle parametre for den syge. Smerter, hospitalsbesøg, manglende energi og de evige begrænsninger i hverdagen påvirker ikke kun den syge men i høj grad også dem, der står omkring. Og en eksperthøring er altså første skridt på vejen til en større forståelse af sygdommen som helhed. “En eksperthøring er en høring med eksperter på området, som skal hjælpe os politikere til at få en bredere forståelse af emnet. Det er her, vi kan stille en masse opklarende spørgsmål, så vi får en bedre fornemmelse af problemets omfang, men også hvilke muligheder der er fremadrettet for at sætte ting i gang, der kan løfte og hjælpe på området. Det er altså et meget vigtigt parlamentarisk redskab,” forklarer Camilla Fabricius. Der er så uendeligt mange knapper at skrue på. For endometriose halter i forskning, udredning, diagnose, behandling og muligheder for hjælp til den enkelte patient. Man siger ofte, at der er så meget, vi ikke ved om endometriose. Men vi ved altså mere end rigeligt til, at vi skal ændre på tingenes tilstand. Der kommer jo kun flere generationer af kvinder, hvor op mod ti procent vil blive ramt af endometriose. Vi svigter dem simpelthen med åbne øjne, hvis ikke vi handler. Derfor er det så vigtigt, at politikerne ser vores vej. “Der kommer først og fremmest det ud af en eksperthøring, at vi politikere bliver klogere. Og så skal det på sigt skabe grobund for en eventuel plan og strategi for endometriose. Det er første skridt på vejen til at finde ud af, hvordan vi forbedrer forskning, udredning og behandling af sygdommen. Så helt konkret, så er en eksperthøring muligheden for lægge grunden for “next step”,” slutter Camilla Fabricius.
Komentáře


bottom of page