top of page

"Der er diagnoseforsinkelser, men det er ikke fordi, kvinderne ikke går til læge!"


Jeg er virkelig ikke akademisk. Måske er jeg nærmest det modsatte, men jeg bliver alligevel mere og mere optaget af forskning. Selvfølgelig primært hvis den handler om endometriose. Og det er præcis, hvad et nyt studie lavet på Aarhus Universitet i FEMaLe-regi gør. Anna Melgaard står bag den nye forskning, der har til formål at finde ud af, hvor meget kvinder med endometriose kontakter sundhedsvæsenet op til, de får en diagnose. Og det er ret markant.


“Vi havde en idé om, at kvinderne nok kontaktede sundhedsvæsenet mere. Men det kom bag på mig, hvor tidligt det faktisk starter,” sådan siger PhD-studerende Anna Melgaard om studiet, hvor man via registre har undersøgt kontakterne til sundhedsvæsenet. Knap 130.000 kvinder har deltaget i studiet og heraf havde knap 22.000 af dem endometriose.


Studiet strækker sig over en lang periode fra 2000 til 2017, og her er man så gået ti år tilbage for hver patient og set på, i hvilket omfang den enkelte har brugt sundhedsvæsenet. Gruppen af medvirkende i studiet er kvinder mellem 15 og 55 år. Og her er antallet af kontakter til både læge, gynækolog og hospitalsvæsen væsentlig højere hos kvinder med endometriose, end hos kvinder der ikke har sygdommen.


“Man søger svar, fordi det er ubehageligt ikke at vide, hvorfor man har det så skidt. Og vi kan samtidig se, at besøgene intensiveres for endometriosepatienterne frem til, at de får svaret på, hvad det er, der er galt,” forklarer Anna Melgaard om resultaterne, der også viser, at besøgene på hospitalet bliver flere og flere, som kvinden nærmer sig endometriosediagnosen.


Diagnoseforsinkelsen var én af de primære grunde til, at Anna Melgaard kastede sig over at undersøge netop det her emne. Og hun er i sin forskning kun blevet bekræftet i, at der er langt fra symptomer til en egentlig diagnose for en endometriosepatient.


“Vi må konstatere, at der er en voldsom diagnoseforsinkelse, men det er ikke fordi, kvinden ikke går til lægen. For det kan vi jo se, hun gør,” siger Anna Melgaard, der gik ind til arbejdet med studiet med en lyst til at undersøge, hvilke konsekvenser endometriose har.


At studiet har fat i noget meget væsentligt omkring endometriose og dens patientgruppe er nu også understreget ved, at det er blevet accepteret i det anerkendte tidsskrift Human Reproduction. Og selvom vi er mange, der længe har fortalt om problemerne med endometriose og især den manglende forståelse og dermed behandling, vi møder i systemet, så er det vigtigt, at der nu kommer tal på.


“Der har været mange interviews og personlige historier, der har fortalt præcis det samme, men nu er det reelle tal, og så er det svært at ignorere,” afslutter Anna Melgaard om sit studie.
Comments


bottom of page